ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αρχαϊκή Αγγειογραφία, Μελανόμορφος ρυθμός ώριμη περίοδος

Ομάδα των Οφθαλμωτών Σειρήνων, Ηρακλής-Τρίτων, Αναχώρηση πολεμιστή


 

Υδρία ύψος 44,70 εκ., διάμετρος 39,80 εκ., περίπου 525-500 π.Χ., Παρίσι, Μουσείο του Λούβρου, F 52

 

Στο σώμα του αγγείου εικονίζεται η πάλη του Ηρακλή με τον Τρίτωνα ανάμεσα σε άνδρα και γυναίκα (Νηρηίδα και Νηρέας;).

Ο ώμος διακοσμείται με αναχώρηση πολεμιστή.

 

Ομάδα των Οφθαλμωτών Σειρήνων

 

Ομάδα των Οφθαλμωτών Σειρήνων

 

Πηγή: Μουσείο του Λούβρου, Classical Art Research Centre and the Beazley Archive