ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αρχαϊκή Αγγειογραφία, Μελανόμορφος ρυθμός πρώιμη περίοδος

Ζωγράφος της Xαϊδελβέργης, Δίας, Ερμής, Αθλητές


 

Κύλικα τύπου Σιάνα ύψος 12,2 εκ., 575-550 π.Χ., Άμστερνταμ, Allard Pierson Museum, 10000

 

Στην α' πλευρά του αγγείου εικονίζεται ένθρονος ο Δίας(;). Τον προσεγγίζει άνδρας με ιμάτιο και ένας δεύτερος με πίλο, χιτωνίσκο και νεβρίδα κρατώντας κηρύκειο, προφανώς ο Ερμής. Δεξιά και αριστερά παρευρίσκονται δύο ιππείς.

Στη β' πλευρά εικονίζονται αθλητές, ακοντιστής, δισκοβόλος, νέος, νέος με χιτωνίσκο και αρύβαλλο.

 

Ζωγράφος της Xαϊδελβέργης, Δίας, Ερμής

 

Ζωγράφος της Xαϊδελβέργης, Αθλητές

 

Πηγή: Allard Pierson Museum