ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αρχαϊκή Αγγειογραφία, Μελανόμορφη - Χαλκιδικό εργαστήριο

Ζωγράφος των Επιγραφών, Αθηνά - Ηρακλής - Γηρυόνης


 

Αμφορέας περ. 550 π.Χ., Παρίσι, Médailles et Antiques de la Bibliothèque nationale de France, 202

 

Περιμετρικά του αγγείου εικονίζεται η μάχη του Ηρακλή εναντίον του τρισώματου Γηρυώνη. Ο ήρωας τραβάει το τόξο του, στοχεύοντας τον Γηρυώνη που βρίσκεται απέναντί ​​του, με τρία δόρατα και τρεις ασπίδες. Τον Ηρακλή βοηθά η θεά Αθηνά, οπλισμένη με το δόρυ της. Ο σκύλος Όρθος και ο Ευρυτίων είναι ήδη νεκροί στο έδαφος. Πίσω από το τρισώματο τέρας, ο Ιόλαος περιμένει στο άρμα του τον Ηρακλή. Τέλος παριστάνονται τα πέντε βόδια του κοπαδιού.

Ο ώμος είναι διακοσημένος με έξι ιππείς και δύο αετούς.

 

Ζωγράφος των Επιγραφών, Inscription painter

 

Ζωγράφος των Επιγραφών, Inscription painter

 

 

Πηγή Λονδίνο, Βρετανικό Μουσείο δεσμός