ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αρχαϊκή Αγγειογραφία, Μελανόμορφη - Χαλκιδικό εργαστήριο

Ζωγράφος των Επιγραφών, Σκηνές μάχης από τον Τρωικό πόλεμο, Αχιλλέας, Ευρύμαχος, Γλαύκος


 

Αμφορέας ψυκτήρας περ. 550-530 π.Χ., ύψος 60,2 εκ., Μελβούρνη, National Gallery of Victoria, 1643.a-b-D4

 

Το αγγείο διακοσμείται με σκηνές μάχης από τον Τρωικό πόλεμο.

Στην α' πλευρά ο εικονίζεται Γλαύκος (μετωπιαία, στο κέντρο) και ο Μενεσθέας.

Στη β' πλευρά ο Αχιλλέας κατεβαίνει από το άρμα του για να σκοτώσει τον πεσμένο Ευρύμαχο.

Διαβάζουμε τις εξής επιγραφές: ΑΞΙ(Λ)ΛΕΥΣ ΕΥΡΥΜΑΧΟΣ ΑΣΤΕΡΟΠΑΙΟΣ ΠΕΡΙΦΑΤΑΣ ΓΛΑΥΚΟΣ ΜΕΜΕΣΘ(ΕΥΣ) Μενεσθέας, (Ο)ΔΥΣΣΕΥ(Σ) ΑΥΤΟΜΕΔΩΝ ΙΠ(Π)ΟΛΟΧΟΣ ΧΑΡΩΦΣ ΔΙΟΜΕΔΗΣ ΜΕ(ΛΑΝΙΠ)ΠΟ.

 

Ζωγράφος των Επιγραφών, Inscription painter

 

Ζωγράφος των Επιγραφών, Inscription painter

 

Ζωγράφος των Επιγραφών, Inscription painter

 

 

Πηγές: Μελβούρνη, National Gallery of Victoria δεσμός Βικιπαίδεια, χρήστης Zde δεσμός δεσμός