Αρχαϊκή Αγγειογραφία, Ζωγράφος του Ιπτάμενου Αγγέλου

Σάτυρος με νέο Σάτυρο (επώνυμο αγγείο)

p

Αμφορέας τύπου Γ ύψος 40,8 εκ. διάμετρος 26 εκ. 480-470 π.Χ. mfa Boston, 98.882

Ένα από τα σπάνια δείγματα αμφορέα τύπου Γ, αλλά και από τα πρώτα διακοσμητικά θέματα, αν όχι το πρώτο, με νέο Σάτυρο.

Ο γενειοφόρος Σάτυρος κρατάει στα χέρια του πάνω από το κεφάλι του ένα νέο Σάτυρο στη στάση του "ιπτάμενου αγγέλου" απ' όπου πήρε και το όνομά του ο αγγειογράφος. Η παράσταση, σε συνδυασμό με το Σάτυρο της β' όψης που έχει λευκή ταινία στο κεφάλι και κρατάει ομοίωμα φαλλού, παραπέμπει στις τελετές των κατ' αγρούς Διονυσίων.

Υπάρχει η επιγραφή ΚΑΛΟΣ.

 

αρχική