ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αρχαϊκή Αγγειογραφία, Ερυθρόμορφη

Ζωγράφος του Ιπτάμενου Αγγέλου, Σάτυρος με νέο Σάτυρο (επώνυμο αγγείο)


 

Αμφορέας τύπου Γ ύψος 40,8 εκ., διάμετρος 26 εκ., 480-470 π.Χ., Boston, mfa, 98.882

 

Ένα από τα σπάνια δείγματα αμφορέα τύπου Γ, αλλά και από τα πρώτα διακοσμητικά θέματα, αν όχι το πρώτο, με νέο Σάτυρο.

Ο γενειοφόρος Σάτυρος κρατάει στα χέρια του πάνω από το κεφάλι του ένα νέο Σάτυρο στη στάση του «ιπτάμενου αγγέλου» απ' όπου πήρε και το όνομά του ο αγγειογράφος. Η παράσταση, σε συνδυασμό με το Σάτυρο της β' όψης που έχει λευκή ταινία στο κεφάλι και κρατάει ομοίωμα φαλλού, παραπέμπει στις τελετές των κατ' αγρούς Διονυσίων.

Υπάρχει η επιγραφή ΚΑΛΟΣ.

 

Ζωγράφος του Ιπτάμενου Αγγέλου

 

Ζωγράφος του Ιπτάμενου Αγγέλου

 

Πηγές: Classical Art Research Centre and the Beazley Archive δεσμός, Perseus δεσμός, Boston, mfa δεσμός