ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αρχαϊκή Αγγειογραφία, Μελανόμορφος ρυθμός ώριμη περίοδος

Ομάδα του Λέαγρου, Αμαζόνες


 

Αμφορέας τύπου Β ύψος 48,2 εκ., διάμετρος 30 εκ. περίπου 510-500 π.Χ., Λονδίνο, Βρετανικό Μουσείο, 1837,0609.47 / Β 158

 

Δύο έφιππες Αμαζόνες κατευθύνονται προς τα δεξιά. Φορούν κοντό χιτώνα, θώρακα, περικεφαλαία με μακρύ λοφίο. Κρατούν στα χέρια τους από δύο δόρατα. Αριστερά τους κρέμεται το ξίφος. Πάνω στις ασπίδες τους που τις έχουν ριγμένες στην πλάτη παριστάνεται σε ανάγλυφο μάσκα με κεφάλι Σάτυρου. Κάτω από κάθε άλογο ένα σκυλί.

 

 

Ομάδα του Λέαγρου

 

Πηγές: Βρετανικό Μουσείο