ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αρχαϊκή Αγγειογραφία, Μελανόμορφος ρυθμός ώριμη περίοδος

Ομάδα του Λέαγρου, Γιγαντομαχία, Αθλητές


 

Ελικωτός κρατήρας ύψος 58,5 εκ., περίπου 510 π.Χ., The J. Paul Getty Museum, 96.AE.95

 

Ο λαιμός του αγγείου διακοσμείται σε δύο ζώνες. Στην κάτω ζώνη εικονίζονται αθλητές και στην πάνω σκηνή γιγαντομαχίας. Διακρίνεται η Αθηνά οδηγώντας τέθριππο άρμα, ο Ηρακλής και ο Ερμής.

 

 

Ομάδα του Λέαγρου

 

Ομάδα του Λέαγρου

 

Πηγές: The J. Paul Getty Museum