ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αρχαϊκή Αγγειογραφία, Μελανόμορφος ρυθμός ώριμη περίοδος

Λυδός, Αχιλλέας, Τρωίλου καταδίωξη


 

Αμφορέας ύψος 46,5 εκ., διάμετρος 107 εκ. περίπου 550 π.Χ., Βερολίνο, Antikensammlung der Staatlichen Museen, F 1685

 

Στην α' πλευρά του αγγείου ο Αχιλλέας τρέχοντας καταδιώκει τον έφιππο Τρωίλο και την αδερφή του Πολυξένη. Στη β' πλευρά εικονίζεται η Ιλίου Πέρσις.

Για τον Τρωίλο μπορείτε να διαβάσετε στην Αριάδνη.

Λυδός, Αχιλλέας, Τρωίλου καταδίωξη

 

Πηγή: Βερολίνο, Antikensammlung der Staatlichen Museen