ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αρχαϊκή Αγγειογραφία, Μελανόμορφος ρυθμός ώριμη περίοδος

Λυδός, Διόνυσος, Άνδρες - Σφίγγες


 

Αμφορέας ύψος 27 εκ., διάμετρος 23,50 εκ. περίπου 540 π.Χ., Παρίσι, Μουσείο του Λούβρου, Cp 10634

 

Στην α' πλευρά του αγγείου εικονίζεται ο Διόνυσος ανάμεσα σε Σάτυρους και Μαινάδες. Στη β' πλευρά δύο αντικριστοί άνδρες ανάμεσα σε αντικριστές σφίγγες.

 

Λυδός, Διόνυσος

Λυδός

 

 

 

 

Πηγή φωτογραφίας: Μουσείο του Λούβρου