ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αρχαϊκή Αγγειογραφία, Ερυθρόμορφη

Μάκρων, Άντρες συνομιλούν με παιδιά


 

Κύλικα τύπου Β ύψος 14,2 εκ., 490-480 π.Χ., Boston, mfa, 89.272, από το Vulci

 

Στο μετάλλιο του αγγείου ένας νέος ντύνει ένα αγόρι. Και οι δύο φορούν ιμάτιο κι έχουν στεφάνι στα μαλλιά.

Σε κάθε πλευρά της εξωτερικής διακόσμησης τρεις άντρες συνομιλούν με παιδιά. Στη β' πλευρά τα χέρια των παιδιών καλύπτονται από το ιμάτιο. Στην α' πλευρά υπάρχει μια μεγαλύτερη ποικιλία στις στάσεις των παιδιών.

 

Μάκρων

 

Μάκρων

 

Μάκρων

 

Πηγές: Perseus δεσμός, Boston, mfa δεσμός