ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αρχαϊκή Αγγειογραφία, Μελανόμορφος ρυθμός ώριμη περίοδος

Ζωγράφος του Μαραθώνα, Διόνυσος-Μαινάδες


 

Λήκυθος ύψος 21,8 εκ. περίπου 500-475 π.Χ., Νέα Υόρκη, met, 46.129.1

 

Γύρω από ένα είδωλο του Διόνυσο με δύο κεφάλια χορεύουν Μαινάδες.

 

Ζωγράφος του Μαραθώνα

 

Πηγές: Νέα Υόρκη, met