ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αρχαϊκή Αγγειογραφία, Πρωτομελανόμορφος ρυθμός

Ζωγράφος του Νέσσου (ή Νέττου) της Νέας Υόρκης, Προμηθέας δεσμώτης


 

Σκύφος-κρατήρας περ. 625-600 π.Χ., Αθήνα, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο 16384

 

Στο σώμα του αγγείου εικονίζεται ο Προμηθέας δεσμώτης.

 

Ζωγράφος του Νέσσου

 

Τ.Α.Π. δεσμός