ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αρχαϊκή Αγγειογραφία, Ερυθρόμορφη

Ζωγράφος του Νικοσθένους, Διόνυσος - Ηρακλής


 

Κάνθαρος, 23 εκ. με τις λαβές, διάμετρος 28 εκ. 520-510 π.Χ., Boston mfa, 00.334

 

Το αγγείο είναι διακοσμημένο σε τέσσερις ζώνες. Δύο στο σώμα του αγγείου και δύο χαμηλότερα.

Στην α' πλευρά εικονίζεται ο Διόνυσος ξαπλωμένος, να στηρίζεται σε δύο μαξιλάρια. Φοράει σάκκο στο κεφάλι και το ιμάτιό του είναι ριγμένο στα πόδια του. Στο ένα του χέρι κρατάει ρυτό και στο άλλο κλαδί κισσού. Δεξιά και αριστερά δύο Σειληνοί. Ο ένας κρατάει οξυπύθμενο αμφορέα και ο άλλος ένα ασκί.

Στην κάτω ζώνη ο Ηρακλής παλεύει με το λιοντάρι της Νεμέας ανάμεσα σε δύο δέντρα.Ο Ιόλαος παρακολουθεί στα δεξιά. Τα όπλα και τα ρούχα είναι αφημένα στα δέντρα.

 

Στη β' πλευρά ο Διόνυσος με τρεις μαινάδες κάνουν χοές σ' ένα βωμό. Ο Διόνυσο ρίχνει τις χοές από ένα κάνθαρο, ενώ μια μαινάδα μπροστά του έχει απλωμένα τα χέρια της πάνω στο βωμό. Προφανώς αφήνει καρπούς. Οι δύο μαινάδες δεξιά και αριστερά χορεύουν. Πίσω από την αριστερή ο θύρσος, το σύμβολο του Διόνυσου.

Στην κάτω ζώνη ο Ηρακλής και ο ταύρος της Κρήτης. Ο Ηρακλής έχει πιάσει από το κέρατο τον ταύρο. Τα όπλα του είναι αφημένα δίπλα, ενώ στο δέντρο στα δεξιά κρέμονται τα ρούχα του.

 

Ζωγράφος του Νικοσθένους

 

Ζωγράφος του Νικοσθένους

 

Ζωγράφος του Νικοσθένους

 

Ζωγράφος του Νικοσθένους

 

Ζωγράφος του Νικοσθένους

 

Πηγές: Perseus δεσμός Boston, mfa δεσμός