ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αρχαϊκή Αγγειογραφία, Ερυθρόμορφη

Ζωγράφος του Νικοξένη, Αθηνά


 

Παναθηναϊκός αμφορέας ύψος 43,6 εκ. διάμετρος 26,7 510-500 π.Χ., Boston, mfa, 95.19

 

Στην α' όψη του αγγείου εικονίζεται η Αθηνά να βαδίζει προς τα αριστερά. Κρατάει την ασπίδα της και το δόρυ στο αριστερό της χέρι, ενώ με το δεξί κρατάει το κράνος. Στην ασπίδα υπάρχει η επιγραφή: ΝΙΚΕ ΚΑΛΕ (Νίκη καλή). Στη β' όψη του αγγείου εικονίζεται επίσης η Αθηνά. Σύγκρινε με τους ανάλογους παναθηναϊκούς αμφορείς του ζωγράφου του Κλεοφράδη.

 

Ζωγράφος του Νικοξένη

 

Πηγές: Classical Art Research Centre and the Beazley Archive δεσμός, Boston, mfa δεσμός