ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αρχαϊκή Αγγειογραφία, Μελανόμορφος ρυθμός ώριμη περίοδος

Ζωγράφος του Πριάμου, Κρήνη, Διόνυσος-Ερμής


 

Υδρία ύψος 58,42 περίπου 510 π.Χ., βρέθηκε στο Βούλτσι, Λονδίνο, Βρετανικό Μουσείο, 1843,1103.17 / Β 332

 

Σ' ένα κτίριο με δύο ιωνικούς κίονες ανάμεσα σε παραστάδες με τις μετόπες και το αέτωμα βαμμένα λευκά βρίσκονται δύο βρύσες η μία στα αριστερά και η άλλη στα δεξιά σε σχήμα λεοντοκεφαλής. Δύο νέες γεμίζουν νερό με τις υδρίες τους, ενώ μια τρίτη στο κέντρο περιμένει τη σειρά της. Και οι τρεις φορούν κεντημένους χιτώνες και ιμάτια. Αριστερά εικονίζεται ο Διόνυσος κρατώντας κάνθαρο και δεξιά ο Ερμής.

Στο λαιμό του αγγείου δύο άρματα με τους ηνίοχους κατευθύνονται προς τα δεξιά. Ανάμεσά τους ένας σκύλος.

 

 

Ζωγράφος του Πριάμου

 

Ζωγράφος του Πριάμου

 

Πηγές: Βρετανικό Μουσείο, Classical Art Research Centre and the Beazley Archive