ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αρχαϊκή Αγγειογραφία, Μελανόμορφος ρυθμός ώριμη περίοδος

Ζωγράφος του Ράικροφτ (Rycroft), Πομπή με άρμα-τέθριππο άρμα


 

Αμφορέας τύπου Α ύψος 22,9 εκ., περ. 510 π.Χ. Νέα Υόρκη, met, 06.1021.67

 

Ένας ηνίοχος ανεβαίνει σε άρμα που το σέρνουν δύο άλογα. Φοράει εκτός από το χιτώνα και νεβρίδα (δέρμα ζώου). Στην πλάτη του έχει ριγμένη ασπίδα. Ακολουθεί μια νέα και δύο οπλίτες με τα δόρατα, την ασπίδα και περικεφαλαία. Η σύνθεση θυμίζει την ανάλογη με τον Ηρακλή που οδηγείται στον Όλυμπο.

Στη β' πλευρά του αγγείου τέθριππο άρμα σε μετωπική στάση.

 

 

Ζωγράφος του Ράικροφτ, Rycroft Ζωγράφος του Ράικροφτ, Rycroft

 

Πηγές: Νέα Υόρκη, met, Classical Art Research Centre and the Beazley Archive