ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αρχαϊκή Αγγειογραφία, Ερυθρόμορφη

Σκύθης, Οι γάμοι του Πηλέα και της Θέτιδας


 

Υδρία μελανόμορφη, ύψος 41,5 εκ. 520 π.Χ., Αγία Πετρούπολη, Ερμιτάζ, ГР-8071

 

Στο σώμα του αγγείου εικονίζονται οι γάμοι του Πηλέα και της Θέτιδα. Το ζευγάρι βρίσκεται πάνω στο άρμα. Μπροστά τους ο Απόλλωνας παίζει λύρα, ενώ δίπλα στα άλογα βρίσκεται ο Ερμής, φορώντας στο κεφάλι του πέτασο. Μπροστά από τα άλογα η Εστία κρατάει δύο λαμπάδες.

Στους ώμους του αγγείου κοκορομαχία με τους θεατές να παρακαλουθούν με αγωνία.

 

Σκύθης

 

Πηγές: The State Hermitage Museum δεσμός