ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αρχαϊκή Αγγειογραφία, Μελανόμορφος ρυθμός πρώιμη περίοδος

Ζωγράφος C, Ερμής


 

Κύλικα τύπου Σιάνα 575-550 π.Χ., Λονδίνο, Βρετανικό Μουσείο, 1906,1215.3

 

Στο μετάλλιο του αγγείου εικονίζεται ο Ερμής να τρέχει.

 

 

Ζωγράφος C, Ερμής

 

 

Πηγή: Βρετανικό Μουσείο