ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αρχαϊκή Αγγειογραφία, Μελανόμορφος ρυθμός ώριμη περίοδος

Ζωγράφος του Θησέα, Διόνυσος, Ερμής, Ηρακλής, Σάτυρος


 

Κύλικα ύψος 14,6 εκ., διάμετρος 39,37 εκ., περίπου 500 π.Χ., Λονδίνο, Βρετανικό Μουσείο, 1864,1007.1686

 

Στο εσωτερικό παριστάνεται ιθυφαλικός Σάτυρος στην πλάτη ενός ελαφιού.

Στην α' όψη στο εξωτερικό εικονίζεται σκηνή συμποσίου με τον Διόνυσο και τον Ηρακλή. Παρόμοια σκηνή και στη β' όψη με τον Ερμή και τον Ηρακλή.

 

Ζωγράφος του Θησέα

Ζωγράφος του Θησέα

Ζωγράφος του Θησέα

 

Πηγές: Λονδίνο, Βρετανικό Μουσείο