ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αρχαϊκή Αγγειογραφία, Ερυθρόμορφη

Ζωγράφος του Τριπτόλεμου, Η Αθηνά γράφει σε πινάκιο


 

Παναθηναϊκός αμφορέας (τύπος) ύψος 43,5 εκ. περ. 480 π.Χ., Munich, Antikensammlungen: J1185

 

Στη μια πλευρά του αγγείου εικονίζεται η Αθηνά να γράφει σε πινάκιο, ενώ η ασπίδα της είναι τοποθετημένη όρθια, ακουμπώντας στα πόδια της. Στην άλλη πλευρά του αγγείου εικονίζεται νέος αθλητής κρατώντας ακόντιο.

 

 

 

Πηγές: Classical Art Research Centre and the Beazley Archive δεσμός, Οι εικόνες ανήκουν στον χρήστη ArchaiOptix, Βικιπαίδεια εδώ κι εδώ.