ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αρχαϊκή Αγγειογραφία, Ερυθρόμορφη

Ζωγράφος του Ανδοκίδη, Διόνυσος-Μαινάδα


 

Αμφορέας τύπου Α, ύψος 21,5 μ. 520 π.Χ. Βουδαπέστη, Museum of Fine Arts 51.28

Στα μια πλευρά του αγγείου εικονίζεται ανάμεσα σε οφθαλμούς ο Διόνυσος ξαπλωμένος κρατώντας σκύφο, στην άλλη πλευρά επίσης ανάμεσα σε οφθαλμούς Μαινάδα και στο μετάλλιο Γοργόνειο.

Αντί για τον Διόνυσο έχει προταθεί ότι εικονίζεται ο Ηρακλής.

Σύμφωνα με τον Μπίζλι το αγγείο ανήκει κοντά στην τεχνοτροπία του Ζ. του Ανδοκίδη.

 

Ζωγράφος του Ανδοκίδη

 

Ζωγράφος του Ανδοκίδη

 

Ζωγράφος του Ανδοκίδη

 

Πηγές: Classical Art Research Centre and the Beazley Archive δεσμός Βουδαπέστη, Museum of Fine Arts δεσμός