ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αρχαϊκή Αγγειογραφία, Ερυθρόμορφη

Ζωγράφος του Ανδοκίδη, Πολεμιστές - Κιθαρωδός


 

Αμφορέας τύπου Α, ύψος 57,20 εκ., διάμετρος 36,60 εκ., περίπου 550-500 π.Χ., βρέθηκε στο Βούλτσι, Παρίσι, Μουσείο του Λούβρου, G1

 

α' πλευρά: Εικονίζονται δύο πολεμιστές σε στιγμή επίθεσης με θεατές την Αθηνά, στα αριστερά και τον Ερμή στα δεξιά.

Η Αθηνά φοράει κράνος, το περίγραμμα του οποίου είναι βαμμένο κόκκινο, περιδέραιο (κολιέ), σκουλαρίκια και βραχιόλι. Γύρω στους ώμους της είναι τυλιγμένο ένα φίδι. Κρατά δόρυ και λουλούδι.

Ο αριστερός πολεμιστής φορά κράνος με κόκκινο περίγραμμα που εικονίζει φίδια. Στο κράνος του δεξιού ένας σκύλος στηρίζει το λοφίο και στην ασπίδα του είναι ζωγραφισμένος ένας σκορπιός. Δεξιά ο Ερμής παρακολουθεί τον αγώνα, όπως η Αθηνά.

β' πλευρά: Ένας κιθαρωδός, στο μέσο της παράστασης, ανεβασμένος σε διπλό επίπεδο παίζει κιθάρα. Δεξιά ένας ακροατής κρατά το ραβδί του και μυρίζει ένα λουλούδι, ενώ αριστερά  μια γυναίκα φορά ιμάτιο που καλύπτει και το κεφάλι.

Στο αγγείο υπάρχει η επιγραφή: ΑΝΔΟΚΙΔΕΣ ΕΠΟΕΣΕΝ

 

Ζωγράφος του Ανδοκίδη

 

Αρχαϊκή Αγγειογραφία, Ανδοκίδης

 

Πηγές: Παρίσι, Μουσείο του Λούβρου, Classical Art Research Centre and the Beazley Archive εικ., Perseus εικ.