ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αρχαϊκή Αγγειογραφία, Ερυθρόμορφη

Ζωγράφος του Ανδοκίδη, Ο Αίαντας και ο Αχιλλέας παίζουν πεσσούς


 

Αμφορέας τύπου Α, ύψος 55,5 μ. 525-520 π.Χ. Βοστόνη, mfa, 01.8037

 

Σε αντίθεση με τον προηγούμενο αμφορέα, εδώ οι διαφορές μεταξύ της ερυθρόμορφης και της μελανόμορφης πλευράς είναι μεγάλες. Οι δύο μορφές, του Αχιλλέα και του Αίαντα, αποδίδονται διαφορετικά στις δύο παραστάσεις, π.χ. στη μελανόμορφη και οι δύο ήρωες δε φορούν κράνος, σ' αντίθεση με την ερυθρόμορφη. Πολλοί ερευνητές αποδίδουν τη μελανόμορφη απόδοση στον ζωγράφο του Λυσιππίδη.

Περισσότερες παραστάσεις μπορείς να βρεις εδώ.

Οι δύο ήρωες κάθονται σε θάκο (κυβοειδές κάθισμα) κρατούν στο χέρι δύο ακόντια, φορούν κράνος κορινθιακού τύπου, χιτωνίσκο και κνημίδες. Πίσω τους είναι αφημένες δύο ωοειδείς ασπίδες.

 

Ζωγράφος του Ανδοκίδη

Οι δύο ήρωες κάθονται σε θάκο (κυβοειδές κάθισμα) κρατούν στο χέρι δύο ακόντια, φορούν χιτωνίσκο και κνημίδες. Πίσω τους είναι αφημένες δύο ασπίδες η μία ωοειδής και η άλλη βοιωτικού τύπου και δύο κορινθιακά κράνη.

 

Ζωγράφος του Ανδοκίδη

 

Πηγές: Βοστόνη, mfa, Classical Art Research Centre and the Beazley Archive εικ., Perseus εικ.