ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αρχαϊκή Αγγειογραφία, Ερυθρόμορφη

Ζωγράφος του Ανδοκίδη, Ετοιμασία Αμαζόνων, Λουτρό γυναικών


 

Αμφορέας τύπου Α, ύψος 40,50 εκ., διάμετρος 25,20 εκ., περίπου 525-520 π.Χ., Παρίσι, Μουσείο του Λούβρου, F 203

 

Στη μία όψη του αγγείου εικονίζεται ετοιμασία Αμαζόνων. Στο κέντρο μία έφιππη Αμαζόνα. Κάτω από το άλογο διακρίνεται ένα κράνος. Δεξιά μια δεύτερη Αμαζόνα και αριστερά μια τρίτη καθώς δένει το θώρακά της. Μπροστά της είναι αφημένη μια ασπίδα.

Στην άλλη όψη λουτρό γυναικών, ίσως Αμαζόνων. Μια γυναίκα κολυμπάει μαζί με ψάρια, ενώ μια άλλη ετοιμάζεται να μπει στο νερό. Μια τρίτη στα αριστερά κρατάει αρύβαλλο και μια τέταρτη ακουμπά σε κίονα.

 

Ζωγράφος του Ανδοκίδη

 

Ζωγράφος του Ανδοκίδη

 

Ζωγράφος του Ανδοκίδη

 

Πηγές: Παρίσι, Μουσείο του Λούβρου, Classical Art Research Centre and the Beazley Archive εικ., Perseus εικ., Χρήστης Jastrow, Βικιπαίδεια