ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αρχαϊκή Αγγειογραφία, Ερυθρόμορφη

Ζωγράφος του Ανδοκίδη, Ηρακλής - Λιοντάρι Νεμέας, Αίαντας - Αχιλλέας


 

Αμφορέας τύπου Α, ύψος 58,20 εκ., διάμετρος 37,50 εκ., περίπου 530-520 π.Χ., Παρίσι, Μουσείο του Λούβρου, F 204

 

Στην α' όψη σε μια πρωτότυπη σύνθεση εικονίζεται ο άθλος του Ηρακλή με το λιοντάρι της Νεμέας. Ο Ηρακλής ακουμπώντας με τα γόνατα στο έδαφος πιάνει με το αριστερό του χέρι το λαιμό του λιονταριού και με το δεξί το πόδι του. Το λιοντάρι είναι ανεβασμένο στον Ηρακλή ακουμπώντας τα πίσω πόδια του στην πλάτη του ήρωα. Τη σκηνή παρακολουθούν η Αθηνά και ο Ιόλαος.

Στη β' όψη η προσφιλής παράσταση με τον Αχιλλέα και τον Αίαντα να παίζουν πεσσούς.

 

Ζωγράφος του Ανδοκίδη

 

Ζωγράφος του Ανδοκίδη

 

Ζωγράφος του Ανδοκίδη

 

Πηγές: Λονδίνο, Βρετανικό Μουσείο, Classical Art Research Centre and the Beazley Archive εικ., Perseus εικ.