ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αρχαϊκή Αγγειογραφία, Ερυθρόμορφη

Ζωγράφος του Άργου, Σκηνή σπονδής, Άλτης


 

Πελίκη ύψος 22,9 εκ., διάμετρος 22,9 εκ., περίπου 480-470 π.Χ., Παρίσι, Μουσείο του Λούβρου G 236

 

Στη μια πλευρά του αγγείου εικονίζεται σκηνή σπονδής. Μια γυναίκα ρίχνει κρασί από την οινοχόη στη φιάλη που κρατάει άντρας πάνω από βωμό με φωτιά.

Στην άλλη πλευρά αθλητής του άλματος με τους αλτήρες.

 

Ζωγράφος του Άργου

 

Ζωγράφος του Άργου

 

Πηγές: Classical Art Research Centre and the Beazley Archive δεσμός, Παρίσι, Μουσείο του Λούβρου δεσμός