ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αρχαϊκή Αγγειογραφία, Ερυθρόμορφη

Ζωγράφος του Άργου, Διόνυσος και Σάτυρος


 

Πελίκη ύψος 30 εκ., διάμετρος 20,5 εκ., περίπου 480-470 π.Χ., Βιέννη, Kunst Historisches Museum IV IV 1090

 

Στη μια όψη παριστάνεται ο Διόνυσος κρατώντας κλαδί αμπέλου και κάνθαρο και στην άλλη Σάτυρος με οινοχόη.

 

Ζωγράφος του Άργου

 

Ζωγράφος του Άργου

 

Πηγές: Classical Art Research Centre and the Beazley Archive δεσμός, Βιέννη, Kunst Historisches Museum δεσμός