ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αρχαϊκή Αγγειογραφία, Ερυθρόμορφη

Ζωγράφος της γέννησης της Αθηνάς, Η γέννηση της Αθηνάς


 

Πελίκη, ύψος 41,5 εκ., βρέθηκε στο Βούλτσι, περίπου 460-450 π.Χ., Λονδίνο, Βρετανικό Μουσείο, 1849,0620.14/E410

 

Στο αγγείο εικονίζεται ο Δίας καθισμένος σε θρόνο να έχει στραμμένο το κεφάλι του προς την Ειλείθυια. Από το κεφάλι του ξεπροβάλλει πάνοπλη η μικροσκοπική Αθηνά. Δίπλα στην Ειλείθυια η Άρτεμη. Αριστερά του Δία ο Ήφαιστος με το τσεκούρι ακουμπισμένο στον ώμο. Πίσω του ο Ποσειδώνας.

Η σκηνή συνεχίζεται στη β' όψη του αγγείου. Από τις μορφές ξεχωρίζει ο Διόνυσος με τον θύρσο.

 

Ζωγράφος της γέννησης της Αθηνάς

 

Ζωγράφος της γέννησης της Αθηνάς

 

 

 

Πηγές: Λονδίνο, Βρετανικό Μουσείο δεσμός