ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αρχαϊκή Αγγειογραφία, Μελανόμορφη -Βοιωτική

Μελαμβαφής κάνθαρος του Τεισία


 

Κάνθαρος περ. 500 π.Χ., βρέθηκε στη Ριτσώνα, Μουσείο Θηβών

 

Στο αγγείο διακρίνεται η επιγραφή ΤΕΙΣΙΑΣ ΕΠΟΙΕΣΕ.

 

Μελαμβαφής κάνθαρος του Τεισία

 

Πηγή Τ.Α.Π. δεσμός