ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αρχαϊκή Αγγειογραφία, Μελανόμορφη -Βοιωτική

Κωμαστές, Σφίγγες και Λιοντάρια


 

Κάνθαρος περ. 570-550 π.Χ., βρέθηκε στη Ριτσώνα, Μουσείο Θηβών

 

Στην πάνω ζώνη απεικονίζεται χορός κωμαστών, ενώ στην κάτω σφίγγες και λιοντάρια σε αντωπά σχήματα.

 

Μέδουσα

 

Μέδουσα

 

Πηγή Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση / Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Α.Ε., σελ. 169 δεσμός