ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αρχαϊκή Αγγειογραφία, Ερυθρόμορφη

Ζωγράφος της Βρισηίδος, Ζήτης και Κάλαης


 

Αμφορέας με λαιμό ύψος 33 εκ., 480 π.Χ., Λονδίνο, Βρετανικό Μουσείο 1928,0117.56

 

Στην α' όψη του αγγείου ο Ζήτης τρέχει προς τα δεξιά, ενώ έχει γυρίσει το κεφάλι του και κοιτά ένα γενειοφόρο άντρα που κάθεται σ' ένα κλισμό κρατώντας στο χέρι του ραβδί.

Στη β' όψη ο Κάλαης.

Ο Ζήτης και ο Κάλαης είναι γιοι του Βορέα. Κι οι δύο ήταν φτερωτοί και τα ονόματά τους συνδέονται με το ρήμα "φυσώ". Κάλαης είναι αυτός που φυσάει σιγά, ενώ Ζήτης αυτός που φυσάει δυνατά.

 

 

Ζωγράφος της Βρισηίδος

 

Ζωγράφος της Βρισηίδος

 

Πηγές: Classical Art Research Centre and the Beazley Archive δεσμός, Βρετανικό Μουσείο δεσμός