ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αρχαϊκή Αγγειογραφία, Ερυθρόμορφη

Ζωγράφος του Χαρμίδου, Κρίση Πάριδος


 

Αμφορέας με λαιμό, ύψος 36,83 εκ., περίπου 480-460 π.Χ., Λονδίνο, Βρετανικό Μουσείο 1867,0508.1056/E289

 

Αριστερά διακρίνεται αγένειος ο Πάρης να κάθεται με σταυρωμένα πόδια σε βράχο, αποδίδοντας το όρος Ίδη. Στη βάση του βράχου εικονίζονται τρία πρόβατα και μια λύρα. Φαίνεται πως εντυπωσιάζεται από τον ερχομό της Ήρας, της Αθηνάς και της Αφροδίτης. Η Ήρα κρατά σκήπτρο και μήλο που το τείνει προς τον Πάρη. Η Αθηνά με το κράνος στα χέρια είναι στραμμένη προς την Αφροδίτη, μπροστά από την οποία πετά μικρός Έρωτας.

Διακρίνονται οι επιγραφές ΚΑΛΗ, ΧΑ(Ρ)Μ(ΙΔ)ΗΣ ΚΑΛΟΣ.

 

Ζωγράφος του Χαρμίδου

 

 

Πηγές: Λονδίνο, Βρετανικό Μουσείο δεσμός, Classical Art Research Centre and the Beazley Archive δεσμός