ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αρχαϊκή Αγγειογραφία, Ερυθρόμορφη

Ζωγράφος του Χαρμίδου, Έρωτας


 

Αμφορέας με λαιμό, ύψος 33,40 εκ., περίπου 470 π.Χ., Παρίσι, Μουσείο του Λούβρου G337

 

Στη μια όψη του αγγείου εικονίζεται Έρωτας να πετάει πάνω από βωμό κρατώντας δύο φιάλες. Στην άλλη όψη άνδρας με μπαστούνι.

 

Ζωγράφος του Χαρμίδου

 

 

Πηγές: Παρίσι, Μουσείο του Λούβρου δεσμός, Classical Art Research Centre and the Beazley Archive δεσμός