ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αρχαϊκή Αγγειογραφία, Ερυθρόμορφη

Ζωγράφος του Δικαίου, Διαμάχη Ηρακλή-Απόλλωνα για τον δελφικό τρίποδα, Αναχώρηση πολεμιστή


 

Αμφορέας ύψος 63 εκ., βρέθηκε στο Βούλτσι, περίπου 510-500 π.Χ., Λονδίνο, Βρετανικό Μουσείο 1843,1103.41/E255

 

Στη μια πλευρά του αγγείου εικονίζεται το γνωστό θέμα της διαμάχης του Ηρακλή και του Απόλλωνα για τον δελφικό τρίποδα. Πίσω από τον Ηρακλή βρίσκεται η Αθηνά, ενώ πίσω από τον Απόλλωνα η Άρτεμη.

Στην άλλη πλευρά του αγγείου έχουμε παράσταση αναχώρησης πολεμιστή. Στο κέντρο εικονίζεται νέος με χιτωνίσκο, θώρακα, ξίφος, κορινθιακό κράνος, ασπίδα και δόρυ να στέκεται απέναντι σε τοξότη με σκυθική αμφίεση που κρατά σκυθικό τόξο και σάγαρι (τσεκούρι μονής κοπής). Και οι δύο κοιτούν προς τα κάτω, εκεί όπου κάθεται ένας σκύλος. Πίσω τους στέκεται γενειοφόρος άντρας με το ραβδί του.

 

Ζωγράφος του Δικαίου

 

Ζωγράφος του Δικαίου

 

Πηγές: Λονδίνο, Βρετανικό Μουσείο δεσμός, Classical Art Research Centre and the Beazley Archive δεσμός