ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αρχαϊκή Αγγειογραφία, Ερυθρόμορφη

Ζωγράφος του Διογένους, Διόνυσος και Σάτυροι


 

Αμφορέας ύψος 55,88 εκ., περίπου 475 π.Χ., Λονδίνο, Βρετανικό Μουσείο 1867,0508.1142/E261

 

Στην α' πλευρά ο Διόνυσος με κάνθαρο και κλαδί αμπέλου ανάμεσα σε Σάτυρους.

Στη β' πλευρά νέοι.

 

Ζωγράφος του Συλέως

 

Ζωγράφος του Συλέως

 

Πηγές: Classical Art Research Centre and the Beazley Archive δεσμός, Λονδίνο, Βρετανικό Μουσείο δεσμός