Είσοδος

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ

Αρχαϊκή Αγγειογραφία, Ερυθρόμορφη

Δούρις, Συμποσιαστές που χορεύουν


adp

 

Κύλικα τύπου Β ύψος 10,1 εκ., διάμετρος 27,5 εκ., 480 π.Χ., Boston, mfa, 98.930

 

Στο εσωτερικό του αγγείου εικονίζεται γυμνός συμποσιαστής να χορεύει γύρω από μια κύλικα. Τα ρούχα είναι αφημένα στην άκρη της κλίνης. Διακρίνεται η επιγραφή: ΔΟΡΙΣΕΛΡΑΦΣΕΝ (ΔΟΡΙΣ ΕΓΡΑΦΣΕΝ).

Στο εξωτερικό του αγγείου, στην α' πλευρά παρουσιάζονται όρθιοι συμποσιαστές να χορεύουν κρατώντας στα χέρια τους κύλικες ή σκύφο. Στη β' πλευρά επίσης συμποσιαστές που χορεύουν. Στα αριστερά, ο πρώτος χορεύει γυμνός γύρω από μια κύλικα. Δίπλα του βρίσκεται ένας δεύτερος με το ιμάτιο ριγμένο στους ώμους. Ο επόμενος κρατάει σκύφο και είναι στραμμένος προς τον αυλητή που παίζει δίαυλο. Οι επόμενες δύο μορφές κρατούν στα χέρια τους από μια κύλικα.

Το αγγείο ανήκει στη δεύτερη περίοδο του Δούρη.

 

Δούρις

 

Δούρις

 

Δούρις

 

Πηγές: Classical Art Research Centre and the Beazley Archive δεσμός, Perseus δεσμός, Boston, mfa δεσμός