ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αρχαϊκή Αγγειογραφία, Ερυθρόμορφη

Δούρις, Διόνυσος, Σάτυρος


 

κύλικα τύπου Γ ύψος 11,1 εκ., διάμετρος 22,3 εκ., 470 π.Χ., Boston, mfa, 28.476

 

Στο μετάλλιο του αγγείου ένας γονατισμένος Σάτυρος με διάδημα στο κεφάλι, στηρίζει το σώμα του στο έδαφος με το αριστερό του χέρι κι έχει ανασηκωμένο το δεξί, ενώ ετοιμάζεται να πιάσει έναν κάνθαρο που βρίσκεται πάνω σ' ένα βωμό (;). Δύο άνθη συμπληρώνουν τη διακόσμηση. Περιμετρικά η επιγραφή ΚΑΛΟΣ.

Το αγγείο  ανήκει στην τέταρτη περίοδο του Δούρη.

 

Δούρις

 

Πηγές: Classical Art Research Centre and the Beazley Archive δεσμός, Perseus δεσμός, Boston, mfa δεσμός