ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αρχαϊκή Αγγειογραφία, Ερυθρόμορφη

Δούρις, Διαμάχη Αίαντα - Οδυσσέα για τα όπλα του Αχιλλέα, Ο Νεοπτόλεμος παραλαμβάνει τα όπλα του Αχιλλέα


 

Κύλικα ύψος 12,8 εκ., διάμετρος 33,8 εκ., περίπου 490 π.Χ., Βιέννη, Kunsthistorisches Museum, Antikensammlung IV 3695

 

Εξωτερικά το αγγείο είναι διακοσμημένο με τη διαμάχη του Αίαντα και του Οδυσσέα για τα όπλα του Αχιλλέα. Στην α' πλευρά στο κέντρο εικονίζεται ο Αγαμέμνονας. Στα πόδια του βρίσκονται τα όπλα του Αχιλλέα. Ο Αίαντας, στα αριστερά, έχει τραβήξει ήδη το σπαθί του και ο Οδυσσέας δεξιά σε αμυντική στάση.  Στη β' πλευρά εικονίζεται στο κέντρο η Αθηνά καθώς επιβλέπει την ψηφοφορία ανάμεσα στους Αχαιούς για τον ποιον θεωρούν καταλληλότερο να πάρει τα όπλα του Αχιλλέα.

Στο εσωτερικό της κύλικας ο Οδυσσέας παραδίνει τα όπλα του Αχιλλέα στον Νεοπτόλεμο, τον γιο του Αχιλλέα.

 

Δούρης, Διαμάχη Αίαντα - Οδυσσέα

 

Δούρης, Διαμάχη Αίαντα - Οδυσσέα

 

Δούρης, Εξοπλισμός Αχιλλέα

 

 

Πηγές: Classical Art Research Centre and the Beazley Archive δεσμός, Perseus δεσμός, Βιέννη, Kunsthistorisches Museum, δεσμός