ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αρχαϊκή Αγγειογραφία, Ερυθρόμορφη

Ευφρόνιος, Ο θάνατος του Σαρπηδόνα, Ύπνος και Θάνατος, Ερμής


 

καλυκοειδής κρατήρας ύψος 45,8 εκ. διάμετρος 55,1 εκ. 515-510 π.Χ., Νέα Υόρκη, met 1972.11.10

 

Ο Ύπνος και ο αδερφός του ο Θάνατος μεταφέρουν το σώμα του νεκρού Σαρπηδόνα. Και οι δύο παριστάνονται με πανοπλία και φτερά. Στο κέντρο της σκηνής ο Ερμής. Δύο πολεμιστές βρίσκονται στα άκρα της σύνθεσης. Αριστερά ο Λαοδάμας, δεξιά ο Ιππόλυτος.

Και στις δύο όψεις του αγγείου η επιγραφή: ΛΕΑΓΡΟΣ ΚΑΛΟΣ.

 

Ευφρόνιος

 

Η β' πλευρά του αγγείου (από τη Vikipaideia) εικονίζει πέντε οπλίτες (στη φωτογραφία οι τέσσερις και στην άκρη δεξιά το δόρυ του πέμπτου). Είναι ο Υπέροχος, ο Ίππασος, ο Μέδων, ο Άκαστος και ο Άξιππος. Ίσως να είναι Τρώες στρατιώτες που ετοιμάζονται να εκδικηθούν για το θάνατο του Σαρπηδόνα.

 

Euphronios krater side B MET L.2006.10

 

Πηγές: Classical Art Research Centre and the Beazley Archive δεσμός