Είσοδος

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ

Αρχαϊκή Αγγειογραφία, Ερυθρόμορφη

Ευφρόνιος, Συμπόσιο γυναικών


adp

 

Ψυκτήρας, ύψος 35,5 εκ. 505-500 π.Χ., Αγία Πετρούπολη, The State Hermitage Museum, ГР-4584

 

Ένα πρωτοποριακό για την εποχή του θέμα απεικονίζεται στον ψυκτήρα. Πρόκειται για ένα συμπόσιο γυναικών που πίνουν και διασκεδάζουν. Μία από τις εταίρες, η Σεκλίνη, παίζει δίαυλο, ενώ δίπλα της η Αγάπη της τείνει ένα κύαθο. Η Παλαιστώ, που μας κοιτάζει, πίνει από την κούπα της και η τελευταία, η Σμικρά, παίζει κότταβο. Στην επιγραφή που υπάρχει διαβάζουμε: «τὶν τάνδε λατάσσο, Λέαγρε»,«για σένα σκορπάω αυτή τη σταγόνα, Λέαγρε». Στο αγγείο υπάρχει και η επιγραφή: Ευφρόνιος έγραψεν.

 

Ευφρόνιος

Ευφρόνιος

 

Ευφρόνιος

Ευφρόνιος

 

Πηγές: The State Hermitage Museum δεσμός, Classical Art Research Centre and the Beazley Archive δεσμός