ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αρχαϊκή Αγγειογραφία, Ερυθρόμορφη

Ζωγράφος του Γήρατος, Διόνυσος και Σάτυρος


 

Πελίκη ύψος 34 εκ., περίπου 475 π.Χ., Νέα Υόρκη, met 01.8.8

 

Στη μια πλευρά του αγγείου εικονίζεται ο Διόνυσος κρατώντας κλαδί κισσού και κάνθαρο και στην άλλη Σάτυρος με οινοχόη και ασκί.

 

Ζωγράφος του Γήρατος

 

Ζωγράφος του Γήρατος

 

Πηγές: Νέα Υόρκη, met δεσμός, Classical Art Research Centre and the Beazley Archive δεσμός