ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αρχαϊκή Αγγειογραφία, Ερυθρόμορφη

Ερμώναξ, Εξοπλισμός νέου


 

Πελίκη, ύψος 25,4 εκ., περίπου 470-460 π.Χ., Λονδίνο, Βρετανικό Μουσείο, 1772,0320.426/E405

 

Στη α' όψη του αγγείου εικονίζεται νέος κρατώντας στα χέρια του κράνος. Μπροστά του μια γυναικεία μορφή κρατά ασπίδα και δόρυ.

Στη β' όψη ένας γενειοφόρος άνδρας με το μπαστούνι του στο δεξί χέρι κρατά στο αριστερό κλαδάκι ελιάς κατευθυνόμενος προς τα μπρος. Μπροστά του ένας κύβος.

 

Ερμώναξ 1

 

Ερμώναξ 2

 

 

 

Πηγές: Λονδίνο, Βρετανικό Μουσείο δεσμός