ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αρχαϊκή Αγγειογραφία, Ερυθρόμορφη

Ερμώναξ, Θανάτωση του Ορφέα


 

Στάμνος, ύψος 31,2 εκ., βρέθηκε στην Καμπανία, περίπου 470 π.Χ., Παρίσι, Μουσείο του Λούβρου, G 416

 

Στη α' όψη του αγγείου εικονίζεται ο Ορφέας πεσμένος κάτω να στηρίζεται στο αριστερό του χέρι και με το δεξί κρατώντας τη λύρα του ψηλά να προσπαθεί να αμυνθεί από την επίθεση των γυναικών της Θράκης με τις χαρακτηριστικές δερματοστιξίες στα χέρια. Ήδη μία από αυτές έχει βυθίσει στο δεξιό μέρος του στήθους του το δόρυ της. Οι γυναίκες αριστερά και δεξιά κρατούν πέτρα με τις οποίες θέλουν να σκοτώσουν τον ήρωα.

Στη β' όψη εικονίζονται επίσης γυναίκες της Θράκης, με την πρώτη να τρέχει προς τα αριστερά, η δεύτερη να κατευθύνεται προς τα δεξιά κρατώντας άρπη και η τρίτη με τσεκούρι να κινείται επίσης προς τα δεξιά.

 

Ερμώναξ 1

Ερμώναξ 1

Ερμώναξ 2

Ερμώναξ 1

 

 

 

 

Πηγές: Παρίσι, Μουσείο του Λούβρου δεσμός Classical Art Research Centre and the Beazley Archive δεσμός Perseus δεσμός