Αρχαϊκή Αγγειογραφία, Ζωγράφος του Κλεοφράδη

Παναθηναϊκός αμφορέας, αρματοδρομία

adp

Παναθηναϊκός αμφορέας ύψος 62,7 εκ. 500-480 π.Χ. Βρετανικό Μουσείο B132

Τυπικός παναθηναϊκός αμφορέας. Στην α' όψη εικονίζεται πάνοπλη η Αθηνά με περικεφαλαία, δόρυ και ασπίδα, στην οποία εικονίζεται ο Πήγασος. Εκατέρωθεν της Αθηνάς δύο κίονες με πετεινούς. Στον αριστερό κίονα η επιγραφή: ΤΟΝΑΘΕΝΕΘΕΝΑΘΛΟΝ (ΤΟΝ ΑΘΕΝΕΘΕΝ ΑΘΛΟΝ > Των Αθήνηθεν άθλων, Από τους αγώνες στην Αθήνα).

Στη β' όψη εικονίζεται άρμα, άρα ο αμφορέας δόθηκε στο νικητή της αρματοδρομίας.

 

 

αρχική