ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αρχαϊκή Αγγειογραφία, Ερυθρόμορφη

Ζωγράφος του Κλεοφράδη, Ο Φινέας αντιμετωπίζει τις Άρπυιες


 

Υδρία ύψος 39 εκ., διάμετρος 15 εκ., περίπου 480 π.Χ., The J. Paul Getty Museum, 85.AE.316

 

Ο Φινέας κάθεται σ' ένα σκαμνί στα αριστερά της σύνθεσης. Από κάτω βρίσκεται ένας σκύφος. Μπροστά του είναι τοποθετημένο ένα τραπέζι γεμάτο τρόφιμα τα οποία ετοιμάζεται να αρπάζει μια Άρπυια, ενώ άλλες δύο πετούν πλησιάζουν από πίσω της.

 

Ζωγράφος του Κλεοφράδη

 

Πηγές: Perseus δεσμός