ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αρχαϊκή Αγγειογραφία, Μελανόμορφος ρυθμός πρώιμη περίοδος

Ομάδων των Κωμαστών, Ζωγράφος ΚΧ, Λιοντάρια


 

Σκύφος ύψος 11,2 εκ. περίπου 585–570 π.Χ. Βοστόνη, mfa, 97.366

 

Το αγγείο στη μία όψη είναι διακοσμημένο με δύο εραλδικά λιοντάρια και στην άλλη με σύμπλεγμα λωτού και ανθεμίων.

 

Ομάδων των Κωμαστών, Ζωγράφος ΚΧ

 

Πηγή φωτογραφίας: Βοστόνη, mfa