Αρχαϊκή Αγγειογραφία, Μελανόμορφη - Μέση πρωτοκορινθιακή

Η τύφλωση του Πολύφημου


 

Θραύσμα από κρατήρα ύψος 24,5  Άργος, C149

 

Ο Οδυσσέας και οι άντρες του τυφλώνουν τον Πολύφημο, που ξεκουράζεται πάνω σε βράχια. Χρησιμοποιείται κόκκινο χρώμα στο σχέδιο και στη διακόσμηση της ζώνης της βάσης.

 

πολύφημος