Αρχαϊκή Αγγειογραφία, Μελανόμορφη - Ύστερη πρωτοκορινθιακή

Αρχαϊκή Αγγειογραφία, Μελανόμορφη - Κορινθιακή, μεταβατική

Ελάφι, Λιοντάρι, Πάνθηρας


 

Κοτύλη 630 - 615 π.Χ.

 

Η βάση του αγγείου είναι διακοσμημένη με ακτίνες σε διπλή σειρά. Μεσολαβεί μια στενή λωρίδα με στιγμές και ακολουθεί η κεντρική ζώνη στην οποία εικονίζονται αρσενικά ελάφια λιοντάρια και πάνθηρες. Η τελευταία ζώνη είναι διακοσμημένη με διπλή σειρά από τελείες κι ένα διακοσμητικό σχέδιο από ρόμβους με τελείες.

 

Μελανόμορφη, Κορινθιακή μεταβατική