ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αρχαϊκή Αγγειογραφία, Μελανόμορφη - Πρώιμη πρωτοαττική

Ζωγράφος των Μεσογείων, Χορός νέων, άνδρας και σφίγγες


 

Αττική υδρία με λαιμό ύψος 41 εκ. αρχές 7ου αι. π.Χ., Βερολίνο, Antikensammlung, 31312

 

Στον λαιμό του αγγείου εικονίζεται χορός νέων αποτελούμενος από έναν άνδρα που χτυπά τα χέρια του και 7 γυναίκες με κλαδιά στα χέρια σε κυκλικό χορό.

Στην κυρίως ζώνη του σώματος ένας γενειοφόρος άνδρας και δύο ανδρικές γενειοφόροι σφίγγες. Το ασυνήθιστο σχήμα των φτερών των σφιγγών δηλώνει πως η μια φτερούγα βρίσκεται κάτω και πίσω από το σώμα του τέρατος σύμφωνα με μια ανατολίτικη και σποραδικά εμφανιζόμενη στην Ελλάδα σύμβαση. (J. Boardman). Στη β' πλευρά εικονίζονται δύο λιοντάρια με ανασηκωμένο το μπροστινό πόδι τους.

Στο χείλος και στον λαιμό διακοσμητικό φίδι.

 

Ζωγράφος των Μεσογείων

 

 

Πηγές:

J. Boardman, Πρώιμη ελληνική αγγειογραφία.

Βερολίνο, Antikensammlung, δεσμός

Βικιπαίδεια, χρήστης Marcus Cyron δεσμός