ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αρχαϊκή Αγγειογραφία, Μελανόμορφη - Κυκλάδες - Μήλος

Μονομαχία Αχιλλέα και Μέμνονα - Άρτεμη, Απόλλωνας, Μούσες


 

Αμφορέας, ύψος 97 εκ., περ. 650-640 π.Χ., Αθήνα, Ε.Α.Μ. 3961

 

Στον λαιμό του αγγείου εικονίζεται σε μετόπη η μονομαχία του Αχιλλέα με τον Μέμνονα.

Στο σώμα από αριστερά εικονίζονται οι Μούσες με τον Απόλλωνα κιθαρωδό να προπορεύεται. Στο κέντρο γρύπας με ελάφι και δεξιά η Άρτεμη.

 

Μηλιακός αμφορέας

 

Μηλιακός αμφορέας

 

Πηγή: Ο Πολιτισμός στον φηφιακό δημόσιο χώρο, φωτογραφία Η. Γεωργουλέας δεσμός